تصویری تاریخی از  هزینه کفن و دفن در سال ۱۳۲۸
ارسال شده در 5/29/2023 8:00:25 AM / 0 نظر/52 بازدید

تصویری تاریخی از  هزینه کفن و دفن در سال ۱۳۲۸

تصویری تاریخی از  هزینه کفن و دفن در سال ۱۳۲۸

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما