دو سرباز قجری با تفنگ و دوربین
ارسال شده در 6/1/2023 10:57:24 AM / 0 نظر/31 بازدید

دو سرباز قجری با تفنگ و دوربین

دو سرباز قجری با تفنگ و دوربین (حدود صد سال پیش) 

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما