ارسال شده در 6/2/2023 1:21:14 PM / 0 نظر/36 بازدید

پدر قانون اساسی فرانسه درگذشت

روزنامه همشهری یکشنبه 14 مرداد ,1375 4 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1033

 

میشل دبره نخست وزیر پیشین فرانسه که به پدر قانون اساسی این کشور
شهرت یافته بود روزجمعه در خانه اش در مرکز فرانسه درگذشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وی یکی از نزدیکترین یاران ژنرال دوگل
رئیس جمهوری پیشین فرانسه بود. دبره که به هنگام مرگ 84 سال داشت
درجمهوری پنجم فرانسه ابتدا وزیر دادگستری و سپس از سال 1958 تا1962
میلادی به مقام نخست وزیری رسید. میشل دبره در دوران اشغال فرانسه از
سوی نازی ها بعد از شرکت در جنبش مقاومت در جنگ دوم جهانی به یکی از
وفادارترین یاران ژنرال دوگل تبدیل شد.

 

 

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما