ارسال شده در 6/2/2023 9:55:41 PM / 0 نظر/62 بازدید

پیکر کاراته کار تیم ملی به خاک سپرده شد

روزنامه همشهری یکشنبه 14 مرداد ,1375 4 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1033

 

 انزلی خبرگزاری جمهوری اسلامی: پیکر محمد ربیعی کاراته کار تیم ملی
ایران روز جمعه در بندر انزلی به خاک سپرده شد. مرحوم ربیعی که در
اردوی تیم ملی کاراته ایران به منظور شرکت در رقابتهای آسیایی
تایوان حضور داشت روز سه شنبه 1375,5,9 برای آب تنی به دریاچه آزادی
رفت اما متاسفانه حین شنا کردن غرق شد و جان خود را از دست داد.
 

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما