بیان مساله پایان‌نامه چگونه نوشته می شود؟
ارسال شده در 9/7/2023 1:37:16 AM / 0 نظر/34 بازدید

بیان مساله پایان‌نامه چگونه نوشته می شود؟

بیان مساله پایان نامه بخش مهمی از پروپوزال و پایان نامه است که هدف آن معرفی مساله و ضرورت انجام تحقیق است. بیان مساله باید به گونه ای نوشته شود که خواننده را متقاعد کند که تحقیق مورد نظر برای حل یک مساله واقعی و مهم انجام می شود.

برای نوشتن بیان مساله پایان نامه، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. موضوع تحقیق را به طور دقیق و جامع تعریف کنید.
2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توضیح دهید.
3. مشکل یا خلأ موجود در تحقیقات پیشین را بیان کنید.
4. هدف تحقیق خود را مشخص کنید.

در ادامه، هر یک از این مراحل را به طور مفصل توضیح می دهیم:

1. تعریف موضوع تحقیق

اولین قدم در نوشتن بیان مساله، تعریف دقیق و جامع موضوع تحقیق است. برای این کار، باید به سوالات زیر پاسخ دهید:

موضوع تحقیق چیست؟
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق کدامند؟
روابط بین متغیرها چگونه است؟
محدوده زمانی و مکانی تحقیق چیست؟

2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پس از تعریف موضوع تحقیق، باید اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توضیح دهید. برای این کار، باید به سوالات زیر پاسخ دهید:

چرا این موضوع مهم است؟
چه مشکلاتی را حل می کند؟
چه مزایایی برای جامعه دارد؟

3. مشکل یا خلأ موجود در تحقیقات پیشین

در این مرحله، باید مشکل یا خلأ موجود در تحقیقات پیشین را بیان کنید. برای این کار، باید تحقیقات پیشین را به دقت بررسی کنید و نقاط مبهم و ناقص آن ها را شناسایی کنید.

4. هدف تحقیق

در پایان، باید هدف تحقیق خود را مشخص کنید. هدف تحقیق باید به طور دقیق و واضح بیان شود و نشان دهد که تحقیق چگونه به حل مشکل یا خلأ موجود در تحقیقات پیشین کمک می کند.

در اینجا چند نکته کلیدی برای نوشتن بیان مساله پایان نامه آورده شده است:

بیان مساله باید مختصر و گویا باشد.
بیان مساله باید به طور واضح و دقیق مشکل یا خلأ موجود در تحقیقات پیشین را بیان کند.
بیان مساله باید نشان دهد که تحقیق چگونه به حل مشکل یا خلأ موجود کمک می کند.
بیان مساله باید از ادبیات علمی و معتبر استفاده کند.

با رعایت این نکات، می توانید بیان مساله ای بنویسید که خواننده را متقاعد کند که تحقیق مورد نظر برای حل یک مساله واقعی و مهم انجام می شود.

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما