دیوار بزرگ گرگان
موضوع : ایران‌شناسی | گلستان

دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان یا دیوار سرخ، دیواری تاریخی است که از کنار دریای مازندران در ناحیه گمیشان آغاز شده و تا کوه‌های گلیداغ در شمال شرق کلاله ادامه می‌یافته‌است. این دیوار با طول ۲۰۰ کیلومتر، پس از دیوار چین (به طول شش هزار کیلومتر)، بزرگترین دیوار دفاعی جهان است.

تاریخ ساخت دیوار بزرگ گرگان به قرن ۵ یا ۶ میلادی بازمی‌گردد. برخی از محققان ساخت این دیوار را به دوران هخامنشیان نسبت می‌دهند. دلیل ساخت این دیوار نیز به خاطر دشمنی پادشاهان ساسانی با امپراتوری روم شرقی بوده است که مدام در حال جنگ بودند و این دیوار می‌توانست ایران را در امان نگه دارد.

دیوار بزرگ گرگان از آجرهای بزرگ ساخته شده است و دارای عرض ۱۰ متر و ارتفاع ۶ تا ۸ متر است. این دیوار همچنین دارای ۴۰ قلعه و ۳ برج نظامی بوده است.

امروزه تنها بخش‌های کوچکی از دیوار بزرگ گرگان باقی مانده است. این دیوار در سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ویژگی‌های دیوار بزرگ گرگان

طول: ۲۰۰ کیلومتر
عرض: ۱۰ متر
ارتفاع: ۶ تا ۸ متر
جنس: آجر
تعداد قلعه: ۴۰ قلعه
تعداد برج نظامی: ۳ برج نظامی
تاریخ ساخت: قرن ۵ یا ۶ میلادی
دلیل ساخت: حفاظت از مرزهای ایران در برابر هجوم امپراتوری روم شرقی
وضعیت کنونی: بخش‌های کوچکی از دیوار باقی مانده است
 

اهمیت دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران است. این دیوار نشان‌دهنده قدرت و اقتدار ایران در دوران ساسانیان است. همچنین، این دیوار یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان گلستان است.

نظر شما