بزرگترین فرش دستباف جهان در مسجد جامع کرمان که بعدها به آمریکا منتقل شد.
موضوع : تصویر | تاریخی

بزرگترین فرش دستباف جهان در مسجد جامع کرمان که بعدها به آمریکا منتقل شد.

مسجد جامع کرمان یکی از مهم‌ترین و بزرگترین مساجد ایران است که در شهر کرمان واقع شده است. این مسجد در سال ۴۹۲ هجری قمری به دستور ابوکالیجار محمد بن ابوالقاسم ساخته شد و در طول تاریخ چندین بار بازسازی و مرمت شده است. مسجد جامع کرمان دارای یک صحن بزرگ، دو ایوان بزرگ و کوچک، و دو شبستان زمستانی و تابستانی است. گنبد مسجد جامع کرمان با ارتفاع ۳۳ متر یکی از بلندترین گنبدهای ایران است.
مسجد جامع کرمان در دوران صفویه، قاجاریه و پهلوی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی و فرهنگی شهر کرمان مورد توجه بوده است. این مسجد در حال حاضر نیز یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری شهر کرمان است.

نظر شما