رابطه اقلیم و عشق
موضوع : نمایه مطبوعات | شرق

رابطه اقلیم و عشق

روزنامه شرق، شنبه ۶ دی ۱۳۸۲ - ۴ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳

شرق :ظاهراً توضیح صفحه کتاب گروه علم متأسفانه چندان که باید مورد مداقه قرار نگرفت. واژه Loving برخلاف تصور آقای رستمی شاهرودی همواره صفت نیست و آنچه در فرهنگ های لغت می آید معنی مستقل واژه هاست. برای درک معنی هر کلمه باید به نقش آن در جمله توجه کرد. باز هم همانطور که گفته شد برای آنکه Loving در عنوان کتاب صفت باشد (در موردی که وجه وصفی پیش از اسم می آید) لازم می آید که در ابتدای آن از حرف تعریف The استفاده شود تا Nature از اسم عام به اسم خاص تبدیل شود (کدام طبیعت؟ پاسخ: طبیعتی که مهربان است). چنین ترکیبی در عنوان بسیاری  از کتاب ها قابل مشاهده است: از جمله می توان به کتاب معروف کارل فون فریش رفتارشناس مشهور اتریشی با عنوان «زنبورهای رقاص» (The Dancing Bees) و کتاب های دیگری همچون The Thinking Ape (میمون اندیشمند) و The Hunting Ape (میمون شکارچی) اشاره کرد. در ترکیب نادرست Loving The Nature معلوم نیست که Nature که اسم عام است چرا حرف تعریف گرفته یا اگر قرار است با این The افزوده خاص شود اشاره به کدام طبیعت دارد؟ این ترکیب زمانی درست بود که عنوان کتاب مثلاً می شد Loving The Nature of Asia. کتابی که عنوان آن به عنوان پیشنهادی نزدیک باشد می توان از کتاب سال ۱۹۹۸ ریچارد داوکینز ( R.Dawkins) مشهورترین تکامل دان حال حاضر جهان نام برد که مترجم به دلیلی که دست کم بر ما پوشیده است نام ایشان را به فارسی «داکین» ضبط کرده اند. عنوان کتاب مذکور «Unweaving The Rainbow» است. وجود حرف تعریف The پیش از واژه Rainbow در این عنوان یک بازی زبانی است که حکایت از انجام عملی غیرممکن یعنی کلاف گشایی از رشته های رنگین کمان خاصی دارد که بین نویسنده و خواننده قرارداد شده است. در مورد زیرعنوان کتاب هم همانطور که پیشتر به آن اشاره شد «اقلیم» و «بوم شناسی» دو اصطلاح تخصصی با معانی متفاوت و دقیق هستند و به کار بردن آنها به جای هم توجیهی ندارد. اقلیم (Climate) اشاره به وضعیت آب و هوایی یک منطقه خاص در یک دوره زمانی نسبتاً بلند دارد (ر.ک. به هر یک از فرهنگ های لغت). در اینجا منظور نویسنده همان «بوم شناسی عاطفه» است. نمی دانیم چرا ترجمه نادرستی که خوانندگان بسیاری معنای نادرستی از آن برداشت می کنند باید به ترجمه درستی که ممکن است پرسشی در ذهن خواننده ایجاد کند برتری داشته باشد. ارتباط «اقلیم عشق» نیز با کلیت ماجرا مشخص نیست! همانطور که گفته اند ما تنها بر اساس همین دو عبارت که انگلیسی آنها از بد حادثه در پشت جلد موجود است در مورد ترجمه شان قضاوت کردیم.

و یک گلایه از سازمان حفاظت محیط زیست:رسم است که علاوه بر ویراستاری، متن ترجمه شده را جهت ارزیابی فنی و ویراستاری تخصصی نزد چند داور معتبر فرستاده و از آنها نظرخواهی می کنند. نگذاریم نشان سازمان حفاظت محیط زیست بر کتاب های این ناشر نام آشنا کمرنگ شود.
 

نظر شما