بازپرداخت مبلغ موزه به دلیل تحویل بوم‌های خالی
موضوع : اطلاع‌رسانی | اخبار

بازپرداخت مبلغ موزه به دلیل تحویل بوم‌های خالی

در تاریخ 19 سپتامبر 2023، یک دادگاه در دانمارک حکم داد که یک هنرمند دانمارکی باید مبلغ 74,000 یورو به موزه ملی دانمارک بازپرداخت کند. این هنرمند، در سال 2022 چهار بوم خالی را به موزه تحویل داده بود. موزه ادعا کرد که این آثار هنری فاقد ارزش هنری هستند و بورگه به عمد خریدار را فریب داده است.

جنس هانینگ  در دفاع از خود گفت که این آثار هنری به عنوان "تأملی بر ماهیت هنر" هستند. او گفت که خالی بودن بوم ها به بیننده اجازه می دهد تا تصاویر خود را در آن ببیند.

دادگاه با حکم خود، این استدلال هانینگ  را رد کرد و گفت که این آثار هنری فاقد ارزش هنری هستند. دادگاه همچنین گفت که هانینگ  با تحویل این آثار هنری به موزه، به عمد خریدار را فریب داده است.

این حکم اولین باری است که یک هنرمند در دانمارک به دلیل تحویل آثار هنری بی ارزش به موزه محکوم می شود.

نظر شما