مجموعه کامل آموزشی بیگ بلو باتن با ارائه استاد موسوی پور (چهارده قسمت)
موضوع : آموزش | نرم افزار

مجموعه کامل آموزشی بیگ بلو باتن با ارائه استاد موسوی پور (چهارده قسمت)

مجموعه کامل چهارده قسمتی آموزش بیگ بلو باتن که توسط استاد سید اسماعیل موسوی پور، دانشجوی دکترای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارائه شده است. یکی از نکات برجسته این مجموعه آموزشی، تعیین زمان های مهم آموزش در فیلم است که در این پست آن را به نمایش خواهیم گذاشت. 

قسمت اول: نحوه ورود به نرم افزار
 


قسمت دوم: گفتگوی عمومی، یادداشت گذاری
 


قسمت سوم: تنظیمات کلاس (چرخ دنده کنار لیست کاربران)
 


قسمت چهارم:تشکیل اتاق زیرمجموعه (زیرکلاس)
 


قسمت پنجم: کارکرد کارآموزان در اتاق زیرمجموعه
 


قسمت ششم: قفل کردن کاربران
 


قسمت هفتم: دادن نقش ارائه دهنده به کارآموز (میهمان)
 


قسمت هشتم:  جلسه اول صفحه اصلی ارائه در بیگ بلو باتن
 


قسمت نهم: جلسه دوم صفحه اصلی ارائه در بیگ بلو باتن
 


قسمت دهم:  جلسه اول کلید فعالیت ها
 

قسمت یازدهم: جلسه دوم کلید فعالیت ها
 


قسمت دوازدهم: فعال کردن میکروفن، ویدئو، به اشتراک گذاری
 


قسمت سیزدهم: تخته سفید
 

 قسمت چهاردهم: کلید ضبط جلسه و دیگر توضیحات تکمیلی
 

نظر شما