دکتر زهره سادات میرحسینی
موضوع : دانشنامه | م

دکتر زهره سادات میرحسینی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، از سال ۱۳۷۰ به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال همکاری دارد و از سال ۱۳۸۰ با دانشگاه جامع علمی کاربردی همکاری کرده اند. در این مدت بیش از ۷۰ مقاله به صورت تالیف و تر جمه در مجلات تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و سایر نشریات و همایشها به چاپ رسانده است.
ایشان ۵ کتاب تالیفی در زمینه رشته مربوط و ترجمه ۳ کتاب و ویراستاری علمی و ادبی ۲ کتاب را بر عهده داشته است. در ضمن ۷ گزارش شرکت در همایشهای بین المللی و منطقه ای از ایشان به چاپ رسیده است و در ۸ طرح پژوهشی به عنوان مجری یا همکار طرح همکاری داشته اند. تا به حال راهنمایی بیش از۱۵۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا و تدریس در دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها عهده دار بوده و هستند.
از میان مقالات منتشره تعداد ۲۰ مقاله تالیفی در ISC درج شده،۱۰ مقاله در نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و ۲۰ مقاله در همایشها و نشریات علمی- ترویجی.

کتابها:
۱- ایکدا،دیساکو.درخت گیلاس. ترجمه زهره میرحسینی.تهران:سروش،۱۳۷۶
۲- کتابخانه کلاسی:راهنمای معلم.تهران:مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا،۱۳۷۸
۳-  فرهنگنامه مشاغل فرهنگی:شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل فرهنگی غیر دولتی.جلد دوم، بخش دوم.گروه کتابداری و اطلاع رسانی .تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی،۱۳۸۱
۴- راهنمای تهیه و تولید مواد و رسانه های یادگیری بزرگسلان در سطح محلی.ترجمه:زهره میرحسینی.تهران:سازمان نهضت سواد آموزی،معاونت آموزش و نیروی انسانی،۱۳۸۲
۵- .مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزگسالان نوسواد.تهران: سمت،۱۳۸۳
۶-  خویشوند،علی.مروری بر مرجع شناسی عمومی لاتین. ویراستار زهره میرحسینی.تهران:صنم،۱۳۸۵
۷- رابینسن،اندرو.داستان نگارش. ترجمه مهردخت وزیر پور کشمیری و زهره میرحسینی. تهران: کتابدار،۱۳۸۷٫
۸- خضرایی باالایی، احسان . هوش سبز. ویراستار زهره میرحسینی. تهران:صنم،۱۳۸۷
۹-  میرحسینی، زهره؛ شعبانی، احمد. مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی. تهران: سمت،
۱۳۹۳
۱۰-  شعبانی ، احمد؛ میرحسینی ، زهره. مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی. تهران: سمت، ۱۳۹۴
۱۱-  مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد. (۱۳۹۵) ویرایش ۲٫ تهران: سمت

مقاله ها ی منتشره:
۱-  میرحسینی، زهره؛ دوکچی، زهره؛ نصیری، سمیه( ۱۳۹۶) ” نقش تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه اجتماعی”. پژوهش های اجتماعی. دوره ۹، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۹۶: ۴۱-۶۰- علمی-پژوهشی
۲-  اسفندیاری، فاطمه؛ شریفیان، داود؛ میرحسینی، زهره” رایانش ابری: مکاتبات، اسناد ومدارک استانداری های سراسر کشور. در دومین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت، موسسه عالی مهر استان گیلان. ایران. ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۳۹۶ ( همایش داخلی)
۳-  اباذری، زهرا؛ میرحسینی، زهره؛ حسین زاده، احمد؛ اطفی، عرفان؛ عباسی، رسول” مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی: تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام ( چاپ لیدن). فصلنامه پژوهش های اعتقادی- کلامی. سال هفتم- شماره ۲۵- بهار ۱۳۹۶: ۷-۲۲- علمی-پژوهشی
۴-  اباذری، زهرا؛میرحسینی ، زهره؛ دوگچی، زهره.”بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی شهرتهران”. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۵-۵ علمی-پژوهشی
۵-  قبادی، مریم؛ محمد اسماعبل، صدبقه؛ میرحسینی، زهره” تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی النهج طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۴″. فصلنامه النهج. شماره ۴۹، تابستان ۱۳۹۵: ۸۵-۱۰۴- علمی-پژوهشی
۶-  دهسرایی، زهرا؛ میرحسینی، زهره” امکان سنجی طرح تدوین اصطلاح نامه مطالعات زنان و خانواده بر اساس استاندارد BSISO ۲۵۹۶۴-۱″ پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره ۳۲، شماره ۱،پاییز ۱۳۹۵: ۱۷۵-۱۹۲- علمی-پژوهشی
۷-  خدابین، مریم؛ میرحسینی، زهره؛ اباذری، زهرا. ” طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده” .مطالعات ادبیات کودک. سال هفتم، شماره ی دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۵: ۵۳-۷۲- علمی-پژوهشی
۸-  لطیفی، مهری؛ میرحسینی، زهره “وضعیت استفاده کاربران ازفضای رقومی کتابخانه ملی ایران و تأثیر قوانین و سیاست‌گذاری‌های جاری بر رضایتمندی آنان از خدمات ارائه‌شده” مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره بیست و هفتم. شماره چهارم. زمستان ۱۳۹۵: ۱۷۱-۱۸۱:علمی- پژوهشی
۹-  میرحسینی، زهره؛ فتاحی، آزاده” بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتاتبخانه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات. سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۵: ۱۵۱-۱۶۹
۱۰-  بنتی، شوکرایا؛ یون، حج؛ البرت، گیتا ( ۱۳۹۵) ” گسترش کتابداری حرفه ای: نفوذ جوامع محلی نمونه” ترجمه زهره میرحسینی. در گزیده مقالات ایفلا ۲۰۱۲-۲۰۱۳٫ تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۱۱-  خشوعی، سالومه؛ میرحسینی، زهره.( ۱۳۹۵) تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۴ . مدیریت اطلاعات و دانش شناسی . سال سوم،شماره اول،بهار ۱۳۹۵: ۷۷-۸۵
۱۲-  اباذری،زهرا؛ میرحسینی،زهره؛ بختیاری، حسین؛ محمدی مطلق، اکبر (۱۳۹۵) بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی برساس مدل لایب کوال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره ۱۰، شماره ۱۰( دی):۷۸-۸۵٫ علمی- پژوهشی
۱۳-  نشاط، نرگس؛ میرحسینی، زهره؛ و زاهدی راد، زهرا(۱۳۹۵) “آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده ” فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.۲۷(۳)،۷۵-۹۳٫علمی-پژوهشی
۱۴-  پور عبادی، رضا؛ میرحسینی، زهره؛ نشاط، نرگس” پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی” فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره ۲۶، شماره۱، تابستان ۱۳۹۴:” ۸۵-۱۰۰
علمی-پژوهشی
۱۵- میرحسینی، زهره؛ سلحشور، نسیم. کتابدرمانی. فصلنامه دانش شناسی. سال ۸، شماره ۲۹، تابستان۱۳۹۴ :۶۹-۷۸ -علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
۱۶- ابراهیمی، مجتبی؛ میرحسینی، زهره ” بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران( موانع و راهکارها)” فصلنامه دانش شناسی. سال هفتم، شماره ۲۴، بهار۱۳۹۳ :۲۳-۳۴ علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
۱۷- میرحسینی، زهره؛ اباذری،زهرا؛ معدنی،فاطمه” تحلیل محتوای تصاویر کتاب های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه ۸۰″ فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی . سال دوم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۲: ۳۵-۴۴
۱۸- کوکبی، مرتضی، میرحسینی، زهره و خانی، نرگس(۱۳۹۱) ” طراحی وب سایت مخصوص نوسوادان”مطالعات کتابداری و علم اطلاعات“. سال نزدهم، شماره ۱، بهار وتابستان: ۲۱-۳۶
علمی-پژوهشی
۱۹- فرد اصفهانی، فهیمه؛ میرحسینی، زهره. “تحلیل وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران”. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی. سال دوم، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۱: ۵۵-۶۸
۲۰- میرحسینی، زهره؛ محمدی، زهرا(۱۳۹۱) “بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه نوجوانان شهر تهران “فصلنامه کودک، نوجوان و رسانه، سال اول ، شماره ۳،بهار:۱۳-۴۱
۲۱- میرحسینی، زهره، بهرامی،محمد (۱۳۹۱) ” بررسی میزان تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان برافزایش فرهنگ مطالعه¬ ی کودکان و نوجوانان . ” تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. دوره ۱۸،شماره ۱ ، بهار:ص.۱۰۱- ۱۱۶ -علمی-پژوهشی
۲۲- میرحسینی ، زهره؛ بابایی، الهام (۱۳۹۱)” بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماری‌های زنان ومامایی” فصلنامه نظامها و خدمات اطلاع رسانی، سال اول، شماره ۲، بهار:۴۵-۵۸
۲۳- میرحسینی،زهره؛ صفری،بهرنگ (۱۳۹۱)” بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات درکتابخانه های دانشگاهی شهر گرگان و موانع بهره گیری از آن در این کتابخانه ها” فصلنامه دانش شناسی. سال پنجم، شماره ۱۶، بهار: ۹۷-۱۱۰
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
۲۴- اسفندیاری، فاطمه؛ میرحسینی، زهره؛ بزرگی، اشرف السادات ( ۱۳۹۰)” فهرست نویسی اسناد آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس استاندارد بین المللی تنظیم و توصیف ارشیوی ( ایساد)” فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیست و یکم، دفتر چهارم ( زمستان) : ۱۱۴-۱۳۴ -علمی-پژوهشی
۲۵- حبیبی، اسماعیل؛ میرحسینی ، زهره ( ۱۳۹۰)” استراژی های بازاریابی در کتابخانه های دیجیتالی با بهره گیری از قابلیت های وب۲″ در مجموعه مقالات دومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران در هزاره سوم. تهران: چاپار:۸۱-۱۱۷ ( همایش داخلی)
۲۶- میرحسینی، زهره ؛وهابی، فتانه (۱۳۹۰) ” بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه موسسه ی اطلاعات علمی . مجله مدیریت سلامت . دوره ۸٫ ش. ۳، مرداد و شهریور : ۳۶۳-۳۷۲- علمی-پژوهشی
۲۷- درخوش، ملیحه؛ میرحسینی ، زهره؛ موسوی چلک، افشین(۱۳۹۰) ” بررسی سازگاری دستور العملهای ثبت ویژگی های موجودیت های گروه اول و دوم اف. آر. بی .آر. در آر.دی.ای با طرح فراداده ای توصیف شی (MODS ) پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی ، ۱(۲) زمستان ،۱۱۹-۱۳۴ -علمی-پژوهشی

۲۸- میرحسینی، زهره؛ فاطمه بهروزی(۱۳۹۰) بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. در مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش سواد اطلاعاتی در تولید علم و ثروت. قم: دانشگاه پیام نور استان قم:۳۷-۵۲
( همایش داخلی)

۲۹- میرحسینی، زهره ؛تقی چیذری، مهشید (۱۳۸۹)” مطالعه تطبیقی شرایط ایمنی کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی- هنری شهرداری و نهاد کتابخان های عمومی کشور در شهر تهران” تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. دوره ۱۶، ش. ۴، زمستان : ۱۵۱-۱۸۲ -علمی-پژوهشی
۳۰- میرحسینی ،زهره؛ قلی زاده، ندا(۱۳۸۹)”تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی شهر اصفهان” فصلنامه دانش شناسی. ش. ۱۱، زمستان : ۱۱۹-۱۳۳
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
۳۱- ارجمندنیا، علی اکبر؛ میرحسینی ،زهره؛ کاکابرایی، کیوان (۱۳۸۹)” بررسی اثر بخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران” فصلنامه دانش شناسی.ش.۹ تابستان ۱۳۸۹ :۱-۱۰
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
۳۲-محمودی، علیرضا؛ میرحسینی،زهره(۱۳۸۸)” بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های سازمان فر هنگی-هنری شهرداری تهران بر اساس استانداردهای موجود. فصلنامه کتاب.۲۰،۲، تابستان :۹۷-۱۱۶- علمی-پژوهشی

۳۳- میرحسینی،زهره؛”مرجان جلیلی باله(۱۳۸۸)” بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h” فصلنامه دانش شناسی.ش.۷،زمستان ۱۳۸۸ : ۸۵-۱۰۰
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

۳۴- میرحسینی، زهره ؛ محمود میر اکبری(۱۳۸۸)” بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتش سوزی کتابخانه های منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی” فصلنامه دانش شناسی. ش. ۴ . بهار: ۵۹-۷۰
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

۳۵- میر حسینی ، زهره ؛ ارجمند نیا، علی اکبر(۱۳۸۷).”تحلیل محتوای کتابهای غیر درسی فراگیران نهضت سواد آموزی” فصلنامه دانش شناسی .ش.۱، بهار: ۹۷-۱۱۴
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

۳۶- حبیبی، اسماعیل؛ میرحسینی، زهره(۱۳۸۷).”نگارش مقالات علمی با رعایت معیارهای ISI” فصلنامه دانش شناسی.ش.۲،پاییز: ۵۲-۶۲
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

۳۷- مفتخری نظری پور، طاهره؛ میرحسینی، زهره(۱۳۸۷) .” بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۶ ” فصلنامه دانش شناسی .ش.۲،پاییز ۱۳۸۷: ۹۷-۱۱۲
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

۳۸- سوانهیلد،آبو”ارزش کتابخانه های عمومی” تر جمه زهره میرحسینی. درگزیده مقالات ایفلا۲۰۰۵.تهران: سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶ :۳۵۲-۳۵۸
۳۹- میرحسینی، زهره ؛ مهری، اعظم .” بررسی مقایسه ای میزان تولید علم اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی”. پیام بهارستان.سال هفتم.ش.۷۲٫خرداد ۱۳۸۶ :۲-۹
۴۰- میرحسینی،زهره؛ ترقی خواه دیلمقانی. ” بررسی میزان معرفی آداب و رسوم و فرهنگ ملل در کتابهای کودکان در ایران در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۸۵ . مجله الکترونیکی کتابدار. دوره پنجم، شماره ۴،۱۳۸۵٫ قابل دسترس در آدرس: www.ketabdar.org
۴۱- قایمی طلب، سید محمد؛ میرحسینی، زهره.” عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی-پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد”مطالعات تربیتی و روانشناسی.دوره هفتم. ش. اول .مهر۱۳۸۵: ۱۲۹-۱۴۸- علمی-پژوهشی
۴۲- میثمی، رقیه ؛ میرحسینی، زهره.”تعیین هزینه-اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه های تخصصی شهر تهران” فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.دوره ۲۱٫ش.۴٫تابستان۱۳۸۵: ۴۱-۶۴ -علمی-پژوهشی
۴۳- لارویک، الگا “پدیده های منطقه ای و جهانی و تاثیر آن بر الگو های توسعه سواد اطلاعاتی”. ترجمه زهره میرحسینی درگزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۴.تهران:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵ :۱۴۳-۱۵۱
۴۴- لیدمان،توماس.”سوئد،کتابخانه های”ترجمه زهره میرحسینی دردائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی جلد دوم. تهران: سارمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵: ۱۰۹۱-۱۰۹۵

۴۵- وج ورث ، رابرت.”پیکار سواد آموزی”. ترجمه زهره میرحسینی در گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۳.تهران: کتابخانه ملی ایران، سال ۱۳۸۴ : ۳۸-۵۰
۴۶- میرحسینی،زهره. “نگاهی به اولویت آموزشی زنان در ایران”.پیام زن.سال ۱۴ شماره ۱۵۷ فروردین ۱۳۸۴ صفحه ۳۲۴ -۳۲۹
۴۷- میرحسینی،زهره.”خدمات کتابخانه ای به گروههای خاص” در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. تهران:کتابخانه ملی ایران،۱۳۸۱ :۷۷۰-۷۷۴ .

۴۸- میرحسینی،زهره. ” ارزشیابی طرح خدمات مکاتبه ای: کتابخانه های سیار پستی برای نوسوادان و کم سوادان” پیام کتابخانه.سال ۱۱،شماره ۳ پاییز ۱۳۸۰ : ۴۲-۵۰
۴۹- میرحسینی،زهره. “انواع نوین ادبیات کودکان و نوجوانان و لزوم بهره گیری بهینه ازآنها در کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی”. پیام کتابخانه.سال ۱۱ شماره ۲ تابستان ۱۳۸۰: صفحه۲۲ -۲۵
۵۰- میرحسینی، زهره.”بررسی نیازها و علایق مطالعاتی نوسوادان در ایران”.کتابداری.سال ۳۳ دفتر ۳۰و۳۱ سا ل ۱۳۷۸: ۸۷-۱۱۶
علمی-ترویجی
۵۱- دولین،کنت.”کتابخانه به منزله موسسه یادگیری” ترجمه زهره میرحسینی.کتابداری.سال۳۳ دفتر ۳۲و ۳۳سال۱۳۷۸: ۴۷ -۵۸ علمی- ترویجی
۵۲- هود،جوان ام. ” یافتن منابع جدید کمک های مالی برای کتابخانه ها”.ترجمه زهره میرحسینی.پیام کتابخانه .سال ۹ شماره ۴زمستان ۱۳۷۸ : ۲۶-۲۹
۵۳- رابینسون،ویلیام” کتابخانه های پارلمانی در آینده” . ترجمه زهره میرحسینی .گزیده مقالات ایفلا۱۹۹۵ .تهران: کتابخانه ملی ایران، ۱۳۷۶
۵۴- شپسترا، دیک. “کتابخانه های عمومی و توسعه اقتصادی”. ترجمه زهره میرحسینی .پیام کتابخانه. سال ۷شماره۱بهار ۱۳۷۶: ۶۹-۷۷٫
۵۵- تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی در ایران”. نوشته فهیمه باب الحوائجی و زهره میرحسینی پیام کتابخانه.سال ۶،شماره ۱بهار ۱۳۷۵: ۳۴-۴۶٫
۵۶-“رهنمودی جهت تدوین جزوه ای ساده برای بزرگسالان نوسواد”. نوشته:احمد شعبانی و زهره میرحسینی پیام کتابخانه.سال ۶ شماره۲ تابستان ۱۳۷۵ : ۲۱-۲۶
۵۷- “بیانیه یونسکو درباره ی کتابخانه عمومی ۱۹۹۴ “. ترجمه زهره میرحسینی.پیام کتابخانه.سال ۵ شماره ۱و۲،بهار و تابستان ۱۳۷۴ : ۱۰۷-۱۰۸
۵۹- پاشا ،عبدا لله اقادر.”کاربرد شبکه ی اینترنت در مالزی”.مجموعه مقالات کاملیس ۴.ترجمه زهره میرحسینی. تهران :کتابخانه ملی ایران، خرداد ۱۳۷۴: ۹۶-۱۱۴
۵۹- رنس،ویم م. ” کتابخانه مرکزی جدید شهر هاگ( لاهه)، هلند” ترجمه زهره میرحسینی . درگزیده مقالات ایفلا۱۹۹۴ تهران:کتابخانه ملی ایران،۱۳۷۴: ۳۰۴-۳۲۱٫
۶۰- میرحسینی،زهره.”نقش و تصویر کتابخانه عمومی روستایی در ایران” پیام کتابخانه.سال ۵، شماره ۳و۴ پاییز و زمستان ۱۳۷۴ : ۳۴-۴۰
۶۱- میرحسینی،زهره.”نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی”.پیام کتابخانه.سال ۴ شماره ۱و۲ بهار ۱۳۷۳: ۲۲-۲۷
۶۲- میرحسینی،زهره.”پیکار سواد آموزی و آموزش مداوم در ایران از طریق همکاری باکتابخانه های عمومی”.پیام کتابخانه.سال ۳ .شماره ۲و۳ تابستان و پائیز۱۳۷۲ :صفحه ۴۶ -۴۹
۶۳- میرحسینی،زهره.”نظام ملی اطلاع رسانی و نقش آن در توسعه وتبادل فرهنگی”.پیام کتابخانه.سال ۳ شماره ۱٫بهار ۱۳۷۲: ۶۹ -۷۵

۶۴- میرحسینی،زهره.”زن و خانواده در ۲۵ سال نشر کتاب“.پیام زن .سال ۱۴ شماره ۱۵۷ فروردین ۱۳۸۴ صفحه ۴۱۴ – ۴۱۷

۶۵- سینز،ادیگر.” سالمندی و خلاقیت لفظی: نگارش خلاق برای سالمندان در کتابخانه” ترجمه زهره میرحسینی.نشریه الکترونیکی ایفلا.شماره ۵و۶ ۲۰۰۲ (۱۳۸۳). قابل دسترس درآدرس: www.namaye.net/ifla%۲۰pishin.htm

۶۶-  Habibi, Esmaeil; Mirhosseini, Zohreh; Majidi, Mousa ” Medical publications (۲۰۰۲-۲۰۰۹) of Islamic countries; A medical-based study compared to non-Islamic countries” Iranian Journal of Medical Sciences IJMS Vol ۳۵,No ۳, September ۲۰۱۰: ۲۲۶-۲۳۵ available at:
http:/ijms.sums.ac.ir/site/currentIssue.aspx?=۵۱

علمی-پژوهشی

۶۷- Mirhosseini, Zohreh.”Information Literacy Activities that meet changes in Iranian Society”. ۷۰th IFlA General Conference and Council.۲۲-۲۷ Aug ۲۰۰۴. Buenos Aires, Argentina. (On line) Available at: www.ifla.org/IV/ifla۷۰/prog۰۴.htm

(همایش بین المللی خارجی)

۶۸- Tafreshi, Shokouh; Mirhosseini, Zohreh;Ostadzadeh, Maryam.” The proposal of information and service marketing via the website of National Library and Archives of Iran” Asian Journal of Research in Marketing. Vol۴, No.۱,February ۲۰۱۵:۱۷۲-۱۸۰

علمی-پژوهشی

۶۹- Mirhosseini,Zohreh; Kazemlou,Masoumeh” A Comparative Study of Descriptive Metadata in Audio Archives of IRIB Using
the PBCore Metadata Standard”. Cumhuriyet University Faculty of Science.Science Journal (CSJ), Vol. ۳۶, No: ۳ Special Issue (۲۰۱۵):۳۱۳۵-۳۱۴۲
۶۸- Mirhosseini,Zohreh; Arabzade,Maryam (۲۰۱۶). Survey on the Role of Visual arts in Reading Motivation and Visual tranquility among Managers, Librarians and Library Users of Tehran. ۷th Asian Conference on Arts & humanities ۷-۱۰ April ۲۰۱۶. Kobe. Official Conference Proceedings.pp.۴۳۳-۴۴۵ available at: http://iafor.org/issn-۲۱۸۶-۲۲۹x-the-asian-conference-on-arts-and-humanities-۲۰۱۶-official-conference-proceedings/

(همایش بین المللی خارجی)

۷۰-  Mirhosseini, Zohreh; Haidario, Azadeh” Content Analysis of Translated English Itineraries about Iran Existing in Iranian Libraries” ۸th Asian Conference on Art& Humanities۷-۱۰ April ۲۰۱۷. Kobe. Official Conference proceedings. Available at: http://papers.iafor.org/submission۳۴۱۵۹/
(همایش بین المللی خارجی)
۷۱- Mirhosseini, Zohreh; Arabzadeh, Maryam;Mahdavijalai, Abbas” feasibility study of teaching Persian language and foreign languages to the immigrants and users of Tehran Public libraries” The IAFOR International Conference on Arts& Humanities- ۱۶-۱۸ Feb. Dubai-Imerate ۲۰۱۷. Official Conference proceedings available at: http://papers.iafor.org/submission۳۳۷۴۰/
(همایش بین المللی خارجی)
۷۲- Moradi, Shima; Tayefe Bagher,Delbar; Zohreh Mirhosseini” Designing a model for web ۲.۰ technologies application in academic library websites” Information and Learning Science, ۲۰۱۷. Available at: https://doi.org/۱۰.۱۱۰۸/ILS-۰۳-۲۰۱۷-۰۰۱۳

گزارشها:
۱- گزارش پنجمین کارگاه درون منطقهای تهیه مواد سوادآموزی پایه برای جمعیت محروم آسیای جنوبی.پیام کتابخانه.سال نهم.شماره سوم،پاییز ۱۳۷۸ : ۸۵-۸۸
۲- گزارش شصت و دومین کنفرانس بین المللی ایفلا،پکن ۱۹۹۶ .پیام کتابخانه.سال ۶،شماره ۲،تابستان ۱۳۷۵ :۶۷-۷۲٫
۳- گزارشی از پنجاه و نهمین کنفرانس بین المللی ایفلا،بارسلونل( ۲۲-۲۸ اوت ۱۹۹۳). پیام کتابخانه.سال ۳،شماره ۲و۳، تابستان و پاییز ۱۳۷۲ :۱۴۱-۱۴۶٫
۴- گزارش پنجاه و هفتمین کنفرانس بین المللی ایفلا،هند. پیام کتابخانه.سال ۲،شماره ۲و۳ تابستان و پاییز ۱۳۷۱ :۱۱۴-۱۱۷
۵- آشنایی با کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.پیام کتابخانه.سال ۲، شماره ۱ بهار ۱۳۷۱ :۷۸-۸۱٫
۶- کتابخانه عمومی لنین و گزارش پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی کتابداران در مسکو(۱۸-۲۴اوت ۱۹۹۱).پیام کتابخانه.سال۱،شماره ۱ تابستان ۱۳۷۰ : ۲۵-۲۹
۷- “نگاهی به کارنامه نشر ۱۳۸۵ “بنی اقبال،ناهید؛ سپهر، فرشته؛ میرحسینی،زهره. کتاب ماه کلیات. سال ۱۱٫ش. ۴٫ فروردین ۱۳۸۷

طرحهای پژوهشی:
۱-  بررسی رفتار اطلاع یابی و الگو های مطالعه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. همکار طرح . ۱۳۸۸
۲- بررسی رفتار اطلاع یابی قضات ، وکلا و کارکنان قوه قضاییه و پیش نویس دستور العمل برای کتابخانه ها. ۱۳۸۷
۳- تحلیل محتوای کتابهای غیر درسی منتشره توسط نهضت سواد آموزی شهر تهران و بررسی دیدگاههای نوسوادان درباره آنها ،۱۳۸۵٫
۴- بررسی نیازهای آموزشی فراگیران سازمان نهضت سوادآموزی در کشوردر سال ۱۳۸۰٫طرح پژوهشی سازمان نهضت سواد آموزی،۱۳۸۲
۵- همکاری در تدوین طرح خدمات مکاتبه ای سازمان نهضت سواد آموزی ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۶- ارزیابی طرح خدمات مکاتبه ای سازمان نهضت سواد آموزی.۱۳۷۹
۷- بازنگری دروس مقطع کاردانی و کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی ( دوره ترمی وپودمانی) دانشگاه جامع علمی-کاربردی.۱۳۸۶

لوح تقدیر
۱- تقدیر نامه از سازمان نهضت سواد آموزی برای تهیه و تدین طرح خدمات مکاتبه ای از جناب آقای محسن قرئتی نماینده مقام معظم رهبری و رئیس سازمان سواد آموزی
۲- همکاری در ایجاد بخش نو سوادان در کتابخان ههای عمومی کشور از جناب بهادر کریمی معاون آموزش سازمان نهضت سواد آموزی
۳- پژوهش های مر تبط با سواد آموزی از جناب محمد علی ابراهیمی مدیر و رئیس کمیته پژوهشی نهضت سواد آموزی
۴- تدوین بر نامه های درسی و منابع آموزشی حوزه فر هنگ و هنر از جناب احمد مسجد جامعی وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی
۵- استاد نمونه واحد در حوزه معاونت |ژوهشی از دکتر یعقوب نژاد ۱۳۸۵
۶- استاد نمونه واحد در حوزه معاونت |ژوهشی از دکتر یعقوب نژاد ۱۳۸۷
۷- استاد نمونه آموزشی واحد از دکتر یعقوب نژاد ۱۳۹۰
۸- استاد نمونه دانشگاه جامع علمی- کاربردی ۱۳۹۱واحد یک تهران

همایش داخلی:
۱- برگزاری کارگاه آموزشی مشتری-مداری و شاداب سازی در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران. ۱۴ آذر ۱۳۹۵ در مرکز آموزشی وابسته به شهرداری تهران
۲- سخنرانی در همایش ” فرهنگ، مطالعه، زنان” توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دانشگاه جامع علمی- کاربردی مرکز ش.۱ تحت عنوان” روانشناسی مطالعه” به مناسبت هفته کتاب ۱۳۸۷ در فرهنگسرای شهریاران جوان (۲۴ آبان)
۳- سخنرانی در همایش “روش شناسی تحقیق” در دانشکده علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش تحت عنوان”نظریه پردازی در روش تحقیق” در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۷
۴-  سخنرانی در فرهنگسرای بهمن ” اطلا ع رسانی و نقش آن در توسعه فر هنگی” در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ به مناسبت هفته کتاب
۵- سخنرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب در دوره های مختلف: بیستو پنجمین دوره ۱۳۹۱″ رویکردهای اجتماعی در کتابخانه های عمومی ایران” ۱۴ اردیبهشت
۶- سخنرانی در کتابخانه صدوق به مناسبت هفته کتاب ۱۳۹۱ در ۷آذر” اسیب شناسی بازیهای کامپیو تری برای کودکان و نوجوانان”
۷- سخنرانی در همایش خدمات ویژه کتابداران به معلولین، نوسوادان و نابینایان دانشگاه پیام نور قم ۲۴ آبان ۱۳۹۱ با عنوان: “خدمات به گروههای خاص”

سایر فعالیتها :
عضو بسیج اساتید دانشگاهی تهران بزرگ
تدریس در کارگاههای آموزشی نهضت سوادآموزی برای کتابداران کتابخانه های سیار: شیراز، ملارد.
تدریس در کارگاهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی:تهران، رشت، بهبهان، خوراسگان
راهنمایی پایان نامه های دانشجویان ( بیش از ۱۵۰ پایان نامه در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال؛ علوم تحقیقات تهران و اهواز؛ واحد همدان)
بررسی طرحهای پژو هشی کارشناسان نهضت سواد آموزی از ۱۳۸۲-۱۳۸۷
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابخانه های آموزشگاهی کشور
عضو هیات تحریریه مجله پیوند(انجمن اولیا و مربیان)۱۳۸۲-۱۳۸۶
مدیر اداره پژوهش دانشکده مدیریت و علوم انسانی آذر۱۳۹۱-شهریور۱۳۹۳
مدیر اجرایی فصلنامه دانش شناسی از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳
عضو هیات تحریریه فصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال ۱۳۹۳
عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۹۳
مدیر گروه کتابداری واطلاع رسانی مرکز فرهنگ و هنر واحد ۱ تهران دانشگاه جامع علمی-کاربردی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴

نظر شما