طبیعت زیبای رودخانه زاب و سد سردشت
ارسال شده در 3/7/2023 12:55:24 PM / 0 نظر/236 بازدید

طبیعت زیبای رودخانه زاب و سد سردشت

طبیعت زیبای رودخانه زاب و سد سردشت، استان آذربایجان غربی

📸@javad_travel

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما