در حال بارگذاری
از کدامیک از اساتید توصیه نامه یا recommendation بگیریم؟
ارسال شده در 3/9/2023 10:21:51 AM / 0 نظر/45 بازدید

از کدامیک از اساتید توصیه نامه یا recommendation بگیریم؟

جز تعداد بسيار بسيار محدودى از اساتيد در دانشگاه هاى ايران، مابقى را كسى در دنيا نميشناسد! پس خيلى به دنبال اساتيدى نباشيد كه “فكر ميكنيد” همه ى دنيا آن ها ميشناسند چون مثلا در كانادا دكترا گرفته اند.

توصيه نامه هايتان را از اساتيدى بگيريد كه شما را به خوبى ميشناسند مثلا یا استاد راهنمای پایان نامه شما بوده اند و یا نمره خوبی در درس ایشان گرفته اید. اگر استادتان نوشتن نامه را به شما واگذار كرد و گفت هرچه شما نوشته ايد را امضا ميكند، حواستان باشد كه اغراق نكنيد! واقعيت را بنويسيد! زيركانه كمى به نكات منفى خود هم اشاره كنيد تا بقيه ى توصيه نامه، واقعى تر و قابل باورتر جلوه كند.