کاروانسرای سنگی قم از دریچه دوربین زهرا وفایی
موضوع : ایران‌شناسی | قم

کاروانسرای سنگی قم از دریچه دوربین زهرا وفایی

تصاویر زیر مربوط به بازدید دانشجویان دانشگاه شهاب دانش از کاروانسرای سنگی کاج محمد آباد که توسط خانم زهرا وفایی دانشجویی معماری این دانشگاه ثبت شده است. اینطور که پیداست درب کاروانسرا هم به سرقت رفته و روز به روز به میزان تخریب آن افزوده می شود.

 

نظر شما