کاروانسرای سنگی قم از دریچه دوربین زهرا آقاجانی
موضوع : ایران‌شناسی | قم

کاروانسرای سنگی قم از دریچه دوربین زهرا آقاجانی

تصاویر زیر مربوط به بازدید دانشجویان دانشگاه شهاب دانش از کاروانسرای سنگی کاج محمد آباد که توسط خانم زهرا آقاجانی دانشجویی ارشد مدیریت این دانشگاه ثبت شده است. 

نظر شما