در حال بارگذاری
حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان
ارسال شده در 3/13/2023 10:54:48 PM / 0 نظر/12 بازدید

حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان

تاریخ انتشار دوشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۸۶ 

كتاب «حقوق تبليغات بازرگاني در ايرن و جهان»‌ منتشر شد

به گزارش خبرگزار ي كتاب ايران (ايبنا) در مقدمه اين كتاب آمده است:اين مجموعه در چهار فصل سامان يافته،در فصل اول به «كليات» موضوع پرداخته مي‌شود. آشنايي با تاريخ پيدايش و تحول تبليغات بازرگاني و جنبه‌هاي مختلف آن كمك مي‌كند تا از ابعاد و زواياي قانون مطلوب غفلت نشود. تعريف حقوق تبليغات بازرگاني و ارتباط آن با اخلاق حرفه‌اي، ارزش‌ها، احكام ديني و سپس منابع تدوين اين نظام حقوقي مباحث بعدي در اين فصل هستند.

پس از آن، فصل دوم به يافتن اصول و مباني «تبليغات بازرگاني در حقوق ايران»‌ اختصاص دارد و به همين منظور قوانين و مقررات مربوط در دو مقطع زماني جداگانه (پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي) بررسي شده است. تبليغات بازرگاني در صدا و سيما نيز هميشه تابع مقررات خاص خود بوده و از اين رو، جداگانه مطرح شده است. حقوق ارتباطات در برنامه چهارم توسعه نيز آخرين گفتار اين فصل است.

سومين فصل،اصول و مباني «تبليغات بازرگاني در فقه و معارف اسلامي» را ارائه مي‌دهد. اصل كلي، آزادي تبليغات بازرگاني و محدوديت‌ها، مصرف و اندازه آن، قواعد محتوايي و بالاخره مسئوليت ناشي از تبليغات بازرگاني، عناوين گفتارهاي پنج‌گانه اين فصل هستند كه قواعد و احكام فقهي مربوط را گردآوري و تشريح كرده‌اند.

فصل چهارم و آخر اين تحقيق هم اصول و مباني «تبليغات بازرگاني در جهان معاصر» نام دارد و تلاشي است براي تبيين جايگاه اين رشته در تقسيم‌بندي‌هاي علم حقوق و ارتباط آن با حقوق بين‌الملل، آزادي تبليغات بازرگاني و حمايت از حقوق مخاطبان،‌دو اصلي هستند كه به موازات يكديگر پايه قوانين بين‌المللي در اين زمينه‌اند.با بررسي اين دو اصل،نقشي كه به اخلاق حرفه‌اي و خود تنظيمي در اين زمينه سپرده شده نيز توضيح داده مي‌شود و در نهايت، با تجربه قانونگذاري پنج كشور در حوزه تبليغات تجاري آشنا مي‌شويم.

كتاب «حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان» با 238 صفحه، شمارگان دو هزار نسخه و قيمت 2800 تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.