تفاوت استاد راهنما و استاد مشاور
موضوع : آموزش | سواد اطلاعاتی

تفاوت استاد راهنما و استاد مشاور

استاد راهنما:

هدایتگر و ناظر اصلی بر کل فرآیند تحقیق
مسئولیت نهایی کیفیت و اتمام به موقع پژوهش را بر عهده دارد
ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه انتخاب موضوع، روش تحقیق، منابع و ...
تأیید پیشرفت دانشجو در مراحل مختلف انجام پژوهش
امضای نهایی پروپوزال، گزارش پیشرفت و پایان‌نامه
شرکت فعال در جلسه دفاع از پایان‌نامه

استاد مشاور:

ارائه نظر تخصصی در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش
تکمیل دیدگاه استاد راهنما با ارائه تجارب و تخصص خود
کمک به دانشجو در غلبه بر چالش‌های علمی و فنی
حضور در جلسات دفاع از پایان‌نامه (اختیاری)

نکات کلیدی:

انتخاب استاد راهنما بر اساس تخصص، تجربه و تناسب موضوع تحقیق با زمینه فعالیت ایشان انجام می‌شود.
انتخاب استاد مشاور اختیاری است و دانشجو می‌تواند با توجه به نیاز خود از تخصص و تجارب اساتید دیگر بهره‌مند شود.
در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی در مورد مسیر و جزئیات پژوهش بر عهده استاد راهنما است.
برقراری ارتباط موثر و مستمر با هردو استاد برای پیشبردスムーズ تحقیق ضروری است.

 

نظر شما