در حال بارگذاری
شورش در سنگال
ارسال شده در 3/18/2023 10:42:45 PM / 0 نظر/10 بازدید

شورش در سنگال

داکار، سنگال
مردی در حالی که دخترش بینی خود را از گاز اشک آور می پوشاند با دخترش می دود. نیروهای امنیتی پیش از محاکمه سیاسی یکی از رهبران مخالفان در پایتخت سنگال مستقر شدند
عکس: جان وسلز/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ