کوه موتورسیکلت‌های سرقتی
موضوع : تصویر | خبری

کوه موتورسیکلت‌های سرقتی

آسونسیون، پاراگوئه
انبوهی از موتورسیکلت هایی که توسط پلیس به اتهام سرقت ضبط شده بود
عکس: خورخه سانز/AP

نظر شما