مهندس الهام حسینی
موضوع : دانشنامه | ح

مهندس الهام حسینی

الهام حسینی، هنرمند و مرمت‌گری برجسته است که با تخصص و تجربه‌ی ارزشمند خود در زمینه مرمت آثار و بناهای تاریخی، به حفظ و احیای میراث فرهنگی ایران کمک می‌کند.

تحصیلات و تجربیات:

 • لیسانس مرمت آثار
 • فوق لیسانس مرمت بناهای تاریخی
 • کارمند واحد عمرانی دانشگاه هنر اصفهان
 • سابقه همکاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی متعدد، از جمله:
  • کاخ موزه چهل‌ستون (صفوی)
  • قلعه چالشتری (قاجاری)
  • مسجد سید اصفهان
  • سقاخانه ارباب میرزا
  • خانه زمان وزیری اصفهان
  • مجموعه ساختمان‌های دانشگاه هنر اصفهان (شامل: خانه شاکری، خانه داوید، مارتاپیترز، ساختمان حقیقی)

مهارت‌ها و توانمندی‌ها:

 • طراحی سنتی
 • نگارگری
 • تذهیب و گل و مرغ
 • حل کاری
 • گره‌چینی
 • مینا کاری

نکات برجسته:

 • سابقه تحصیلی و تجربیات ارزشمند در زمینه مرمت آثار و بناهای تاریخی
 • فعالیت در مرمت بناهای تاریخی متعددی از دوره‌های مختلف، از جمله صفویه و قاجار
 • تسلط بر تکنیک‌های مختلف هنری مانند طراحی سنتی، نگارگری، تذهیب، گل و مرغ، حل کاری، گره‌چینی و مینا کاری
 • تعهد و تخصص در زمینه مرمت بناهای تاریخی
 • نمونه‌ای از هنرمندان و مرمت‌گران ایرانی که با تلاش و پشتکار خود در حفظ و احیای میراث فرهنگی کشورمان نقش‌آفرینی می‌کنند.

الهام حسینی با تخصص و مهارت‌های خود در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی، گزینه‌ای ایده‌آل برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

نظر شما