در شهر لویدز انگلیس اتفاق افتاد مقابله مردم یک شهر باحکمرانی اتومبیل
موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

در شهر لویدز انگلیس اتفاق افتاد مقابله مردم یک شهر باحکمرانی اتومبیل

روزنامه همشهری، چهارشنبه 7 شهریور ,1375 28 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1054

واحد رسانه های خارجی همشهری: گروهی از ساکنان شهرلویدز واقع در شمال انگلیس که تراکم خودروها, آلودگی هوا و آلودگی صوتی آنها را به ستوه آورده بود, سرتا سر خیابان محل زندگی خود را با چمن فرش کردند, تا اعتراض خود را به صورت نمایش گوشه هایی از طبیعت زیبا در قلب یک شهر پر سر و صدا, برملا سازند.
به گزارش تلویزیون بی . بی . سی , گروه فشارحمل و نقل 2000 مبارزه ای را برای احیای خیابانها به نفع عابران آغاز کرده است و از رانندگان می خواهند که رفت و آمد خود راکاهش دهند.
مبتکرانی که این حرکت راآغاز کرده اند, از ساکنان خیابان خواسته اند تا می توانندبا آبپاشهای خود آب بیاورند تا سطح آسفالت خیابان را مرطوب کنند. گرچه استفاده از شلنگ برای آب پاشی ممنوع شده بود, اما ورقه های از پیش آماده شده چمن طبیعی را باید مرطوب نگه می داشتند و تمام سطح خیابان را خیس می کردند تا کار با موفقیت انجام شود.
حدود هشتصد متر مربع ورقه های چمن واقعی سفارش داده شده بود تا سطح خیابان متلی تراس را بپوشاند, و این خیابان خطرناک حومه شهر را به یک محل بازی بچه ها تبدیل کند.
یکی از اهالی شهر و عضو گروه فعال محیطزیست حمل و نقل 2000 می گوید: سالها بودراجع به اینکه باید فضای سبزبیشتری در شهر داشته باشیم صحبت می کردیم. بالاخره تصمیم گرفتیم به جای حرف زدن , عمل کنیم. این بود که در تعطیلات آخر هفته کار خود را انجام دادیم تا اوقات خوشی داشته باشیم. بله, ما خیابان را چمن کاری کردیم ! در این خیابان می خواهند یک رستوران و چایخانه دایرکنند وعلاوه بر آن یک سینمای تابستانی و مسابقات دوومیدانی کوچکی نیز داشته باشند. گروه فشارحمل و نقل که احیای این خیابان را به عهده گرفته است می خواهد دولت را متوجه کار خود کند.
یکی از اعضای این گروه می گوید: پیام این مبارزه دارای دو جنبه است. اول این که مردم محل می توانند کارهایی انجام دهند تا خیابانها راتبدیل به فضای سبز کنند. دیگر آنکه مردم از دولتها می خواهند که مساله ترافیک را حل کند.

 

نظر شما