تئاتر دوره شکسپیر بازآفریده شد
موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

تئاتر دوره شکسپیر بازآفریده شد

روزنامه همشهری، چهارشنبه 7 شهریور ,1375 28 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1054


واحد رسانه های خارجی همشهری: به تازگی تئاتری که به سبک نخستین تئاتری که نمایشنامه های شکسپیر در آن به اجرا درآمد, ساخته شده است , در لندن گشایش یافت. ساختمان تئاترگلوب با استفاده از مصالح ساختمانی قدیمی بنا شده است. در این تئاتر, تماشاگران می توانند به عادت قدیم, هنرپیشگان را سئوال پیچ کنند.
به گزارش تلویزیون بی بی سی , 9 سال صرف ساخت این تئاتر شده است .
هزینه ساخت مجتمع تئاتر گلوب در کرانه جنوبی لندن حدود 45 میلیون دلار بوده است . این ساختمان سه طبقه کاهگلی اول بار در سال 1599 در ساحل رود تیمز بنا شد و مشهورترین نمایشهای شکسپیر در آن روی صحنهرفت اما براثر سانحه, کل ساختمان دچار آتش سوزی شد و از بین رفت. هزینه ساخت این تئاتر از اعانه و صندوق دوستداران هنر تامین شده است. تماشاگران می توانند در حین نمایش صندلی خود را عوض کنند و پس از پایان آن, هنرپیشگان را سئوال پیچکنند. به علاوه آنان می توانند به سبک زمان شکسپیر به سوی نقش آفرینان منفی سبزی پرتاب کنند. اولین نمایشی که در ساختمان جدید اجرا می شود, دو مرد متشخص ورونایی است.
 

نظر شما