تئاتر دانشجویی: بی پروا و نوآور
موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

تئاتر دانشجویی: بی پروا و نوآور

روزنامه همشهری، چهارشنبه 7 شهریور ,1375 28 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1054

گزارشی از دومین جشنواره تئاتردانشجویان آموزشکده های فنی اشاره: همه ساله جشنواره ای تحت عنوان جشنواره تئاتر دانشجویان در تهران برگزار می شود که در آن غالبادانشجویان تئاتر به ارائه تجربه های تئاتری خود می پردازند. اما در جشنواره تئاتر دانشجویان آموزشکده های فنی که دومین آن مردادماه امسال در رشت برگزار شد, دانشجویانی که رشته تحصیلی شان فاصله زیاد با تئاتر دارد به عرضه تجربه های تازه از نمایش می پردازند. گزارشی از برگزاری این جشنواره تهیه کرده ایم که در ادامه می خوانید. این مطلب با استفاده از گزارشی که رضایی خبرنگار همشهری در رشت برای ما ارسال کرده, تنظیم شده است.

تئاتر دانشجویی با ویژگیهای خاص خود همواره از تئاتر حرفه ای متمایز بوده است. بارزترین این ویژگی ها شاید بی پروایی وجسارت دربه کارگیری سبکهای نمایشی و بیان مضامین سیاسی اجتماعی است. . یک کارشناس تئاتر. که دردومین جشنواره تئاتر دانشجویان آموزشکده های فنی سراسر کشورحضور یافته بود, معتقد است: تئاتر دانشجویی در جهان همواره با نوگرایی, بی پروایی و خلاقیت زیاد همراه است و به همین دلیل همیشه بحث و جدلهای پرشور و مهیجی را با خود به همراه می آورد. اما در کشور ما تئاتر دانشجویی همچون تئاتر حرفه ای در سطح نازلی قرار دارد. درواقع به جز چند نمایش ارزنده که توسط دانشجویان رشته های تئاتر و زیرنظر استادان باسابقه تئاتر اجرا شده است, سطح تئاتر دانشجویی همچنان روبه نزول است.
یک دانشجو. نیز که به عنوان بازیگر در این جشنواره حضورداشت, گفت: تئاتر دانشجویی امروز بیشتر آمیزه ای از شعارو به کارگیری کلیشه های مرسوم تئاتر است, با این تفاوت که حتی موازین و معیارهای شناخته شده تئاتر نیز در آن رعایت نمی شود. . منصور محمدی., کارگردان نمایش راز سربه مهر نیزگفت: دراغلب نمایش های دانشجویی, حتی قواعد اولیه تئاتر نیز رعایت نمی شود و برخی نیز به بهانه به کارگیری سبکهای مدرن معیارهای متعارف تئاتر را نقض می کنند. علت اصلی این مشکلات عدم آموزش دانشجویان است. تئاتر دانشجویی بی پشتوانه و بدون راهنما باقی مانده است. به همین دلیل هم اندک خلاقیت موجود در تئاتر دانشجویی نیز راه خود رابه درستی پیدا نمی کند. به عنوان مثال اغلب دانشجویان اصرار دارند نمایشنامه های کلاسیک را با سبک مدرن اجرا کنند.
. جواد حذفی., کارگردان نمایش راز نگاه نیز در موردجشنواره تئاتر دانشجویان آموزشکده های فنی, گفت: این جشنواره ها تنها یک روزنه امیدبرای علاقه مندان تئاتر برای حضور بر صحنه تئاتر است. امااگر در جشنواره ای بیشتر آثاراجرا شده, در سطح پایینی قرار داشته باشد, حضوریاعدم حضوردر آن جشنواره یکسان است, به ویژه اگر استادان و پیشکسوتان تئاتردر آن حضور نداشته باشند. بازتاب دومین جشنواره تئاتر دانشجویان آموزشکده های فنی درمیان هنرمندان حاضر در جشنواره نیز حکایت از آن داشت که از تئاتر دانشجویی بیش از اینها انتظار می رود.
. حسن پورسیفی, بازیگر وکارگردان گیلانی نیز در این مورد گفت: حضور استادان وپیشکسوتان تئاتر در جشنواره هابه ویژه در سخنرانی ها وجلسه های نقد و بررسی امکان فراگیری اصول تئاتر و آشنایی با سبکهای گوناگون نمایشی را برای دانشجویان فراهم می کند اما متاسفانه در این جشنواره جای این استادان خالی بود. . افشین گلشن پور. که باکارگردانی نمایش گاری در جشنواره حضور داشت نیز گفت: برای بهتر شدن جشنواره, خود دانشجویان موظفند کارهای قوی تری عرضه کنند.

گفت وگو با یکی از داوران جشنواره
. ابوالفضل ورمزیار,. عضو هیئت داوران دومین جشنواره دانشجویان
آموزشکده های فنی بابیان این مطلب که نمی توان این جشنواره را جدا از
شرایط حاکم بر تئاتر کشور مورد قضاوت قرارداد, گفت: متاسفانه تئاتر
کشور دچار مشکلات فراوانی است و دیرزمانی است که سیر نزولی
می پیماید. وی همچنین گفت: اقدام مسئولان دفتر مدارس عالی کشور برای
برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویی جای قدردانی دارد. که با وجود فاصله
زیاد رشته دانشجویانشان (فنی) تااین حد برای ارتقاء تئاتر تلاش
می کنند و با وجود تمامی کمبودها این جشنواره را تدارک دیده اند.
ورمزیار بااعتقاد به اینکه به آموزش تئاتر باید توجه بیشتری شود,
گفت: آموزش تئاتر که هم اکنون ضروری ترین عامل ارتقاء کیفی تئاتر
دانشجویی محسوب می شود نیازمند سرمایه گذاری سنگین نیست و
بابرنامه ریزی صحیح می توان به اهداف آموزشی در تئاتر دست یافت.
من اطمینان دارم که بابرنامه ریزی آموزشی می توان جشنواره های
دانشجویی را به جشنواره هایی معتبر تبدیل کرد.
. داود خیری., کارگردان گروه نمایش آموزشکده فنی زنجان نیز گفته
است: به نظر من این جشنواره از برخی جهتها بهتر ازجشنواره های
استانی و منطقه ای و حتی جشنواره های حرفه ای بوده است, زیرا احساس
می کنم که این دانشجویان باوجود قرار گرفتن در محدودیتهای موجود,
موفق شده اند درجهت ارتقاء کیفی کار خود بکوشند و به نتیجه برسند.
مهران امیدواری بروجنی که به عنوان کارگردان گروه نمایش شیراز دراین
جشنواره حضور یافته بود, گفت: مادامی که به تئاتر آموزشکده ها تنها
با دید یک کار فوق برنامه نگریسته شود و هدف آن پرکردن وقت دانشجو
باشد, این تئاتر هرگز پیشرفت نخواهد کرد.
. حمیدرضا آفاق., بازیگرگروه نمایش سمنان نیز گفت: در تئاتر
آموزشکده های فنی ابتدا باید مربی و کارگردان وپرورش دهنده خوب
داشت و ازهمه بالاتر عشق به تئاتر, نه عشق به جشنواره و جایزه.
. احمدرضا کاشفی. که باکارگردانی نمایش بچه تابستان از
آموزشکده فنی سمنان در این جشنواره حضوریافته بود, نیز گفت: این
جشنواره یک هدف اصلی دارد وآن ایجاد فرصت برای شکوفایی
استعدادهای نهفته علاقه مندان به تئاتر و هنرمندان تئاتر است.

نظر شما