ممانعت از تحصیل فرزند جرم است و مجازات دارد
موضوع : اطلاع‌رسانی | یادداشت

ممانعت از تحصیل فرزند جرم است و مجازات دارد

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان جرم محسوب می‌شود و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

  • ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381: هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

تفسیر حقوقی

  • وظیفه اولیا و سرپرستان: اولیا و سرپرستان کودکان و نوجوانان مکلفند شرایط تحصیل آنان را فراهم کنند.
  • جرم بودن ممانعت: ممانعت از تحصیل، اعم از عدم ثبت‌نام، ترک تحصیل و یا هر اقدام دیگری که مانع از ادامه تحصیل شود، جرم است.
  • مجازات مرتکب: مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

نکات مهم

  • در صورت مشاهده مواردی از ممانعت از تحصیل، می‌توان به مراجع قانونی مانند دادستانی یا سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گزارش کرد.
  • تحصیل حق فرزندان است و باید زمینه تحصیل برای همه کودکان و نوجوانان فراهم شود.

نظر شما