عمارت شمس‌العماره‌ انزلی که در سال ۱۲۴۹ خورشیدی
موضوع : تصویر | تاریخی

عمارت شمس‌العماره‌ انزلی که در سال ۱۲۴۹ خورشیدی

عمارت شمس‌العماره‌ انزلی که در سال ۱۲۴۹ خورشیدی به فرمان ناصرالدین‌ شاه در مرکز انزلی ساخته شد و در سال ۱۳۰۶ به طور کامل ویران شد - بنا در پنج طبقه با سنگ و آجر و چوب‌های منقش ایوان ساخته شده بود

عکس: دیوید ارماکوف از کتاب گیلان عصر قاجار گردآوری مهرداد اسکویی و هادی میرزانژاد

نظر شما