صبح رویایی و مه آلود در منطقه چیانتی توسکانی ایتالیا
موضوع : تصویر | طبیعت

صبح رویایی و مه آلود در منطقه چیانتی توسکانی ایتالیا

چیانتی منطقه ای در توسکانی ایتالیا است که به خاطر مناظر زیبا و روستایی اش شناخته شده است. این منطقه در شرق فلورانس واقع شده است و شامل تپه های سرسبز، تاکستان ها و باغ های زیتون است.
 

نظر شما