ویژگی های مقالات موفق و معتبر
ارسال شده در 4/29/2023 1:49:08 PM / 0 نظر/134 بازدید

ویژگی های مقالات موفق و معتبر

🔹مقاله موفق کاملا روی موضوع مورد بحث تمرکز می کند.

🔸مقاله نشان می دهد که نویسنده عمیقا موضوع مقاله و منابع استفاده شده را درک کرده است.
🔹مقاله نشان می دهد که نویسنده منابع زیادی از جمله مقالات نویسندگان معتبر را به خوبی مطالعه کرده است.
🔸مقاله نظرات مخالف را نیز مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که مطلب ارائه شده در مقاله معتبر تر است.
🔹سازماندهی روند مقاله بصورت منطقی.
🔸هر نکته ای توسط مطالب ثابت شده و مثال ها حمایت می شوند.
🔹مطالب باید اصل باشند و از جایی کپی نشده باشند.
🔸از فرمت استاندارد مقاله نویسی پیروی کند.
🔹بهتر است مقاله را به زبان انگلیسی ترجمه کنید.
🔸پس از نگارش مقاله نوبت به چاپ آن در مجلات معتبر علمی می رسد. قبل از ارسال مقاله به نشریه ی انتخابی که در اسکوپ مقاله شما است باید تمام نکاتی که در قسمت راهنمایی برای نویسندگان مجله ذکر شده است رعایت کنید. در صورت عدم رعایت هر یک از این قوانین احتمال رد و ریجکت شدن مقاله شما بسیار افزایش پیدا می کند. این قوانین، اعم از نکات دستوری و نگارشی یا نکات مربوط به محتوا و موضوع مقاله باید یک یک به اجرا شود.


منبع: کانال مشاوره و آموزش مقاله نویسی

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما