موضوع : آموزش | سواد اطلاعاتی

آمیزش افق ها

 

کتاب هایی که کاربران عصر ایران خوانده اند و به دیگران هم پیشنهاد می کنند / بخش چهارم

نویسنده/ مترجم: شایگان/محمد منصور هاشمی

ناشر: فرزان روز

گزیده ای از آثار مرحوم داریوش شایگان است که تایید ضمنی ایشان را نیز دارد. زاویه دید شایگان به تمدن ایرانی و مقایسه های تطبیقی آن با تمدن های غربی و شرقی، کمیاب و با ارزش است.

این کتاب گزیده ای از عصاره ی عمری پژوهش و مطالعه ی جدی یک مرد فرهنگی است و بخش هایی از آن شفافیت و روشن بینی درخشانی دارد. به نظر من برای علاقه مندان به فرهنگ و جامعه ی ایرانی ارزش خواندن و تامل فراوان دارد.

نظر شما