تلسکوپ فضایی جیمز وب: رصد آب در اطراف دنباله‌دار نادر در کمربند اصلی سیارکی
موضوع : تکنولوژی | نجوم

تلسکوپ فضایی جیمز وب: رصد آب در اطراف دنباله‌دار نادر در کمربند اصلی سیارکی

تلسکوپ فضایی جیمز وب بخار آب در دنباله‌دار ۲۳۸P/Read را رصد کرده است. این موضوع می‌تواند به کشف منشا آب زمین، یک عنصر حیاتی برای تشکیل حیات در سیاره ما کمک کند. همچنین، این کشف نشان می‌دهد که آب در منظومه شمسی اولیه به صورت یخ در کمربند اصلی سیارک‌ها حفظ شده است. در این مطالعه، دی اکسید کربن در دنباله‌دار ۲۳۸P/Read یافت نشد. این موضوع بیشتر از کشف بخار آب برای محققان جالب بود، زیرا دی اکسید کربن از دست رفته تا ۱۰ درصد از مواد فرار ستاره‌های دنباله‌دار را تشکیل می‌دهد. دو دلیل احتمالی برای فقدان دی‌اکسید کربن مطرح شده‌اند

نظر شما