کلیسای کوچک Senhor da Pedra
ارسال شده در 5/21/2023 1:26:03 PM / 0 نظر/77 بازدید

کلیسای کوچک Senhor da Pedra

کلیسای کوچک Senhor da Pedra که بر روی صخره ها ساخته شده است، با طرح شش ضلعی خود، بر این گستره بزرگ شنی مسلط است و نام این ساحل را که درست در شمالی ترین انتهای ساحل Miramar قرار دارد، می دهد.

این ساحل که بسیار محبوب و با زیرساخت های پشتیبانی خوب است، سالانه پذیرای زیارت بزرگ به افتخار سنهور دا پدرا است که به مدت سه روز از یکشنبه تثلیث مقدس (که در تاریخ های مختلف در ماه ژوئن رخ می دهد) ادامه می یابد.

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما