لار تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه
ارسال شده در 5/22/2023 10:56:56 AM / 0 نظر/69 بازدید

لار تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه

شهر لار از نظر معماری مدرن به شهر بدون کوچه معروف است!

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما