نمایی از زندگی روستایی، اطراف کوه های درفک
موضوع : ایران‌شناسی | گیلان

نمایی از زندگی روستایی، اطراف کوه های درفک

درفک از ییلاقات زیبای گیلان است و تا چشم کار می کند زمین ها سرسبزند.

نظر شما