بابای آرات: من یک ایرانی کله خر هستم !
موضوع : اطلاع‌رسانی | اخبار

بابای آرات: من یک ایرانی کله خر هستم !

در یک ماه اخیر، آرات دوباره به صدر اخبار رسید و دلیل آن اظهارات مسئولان سپاهان درباره فشار بیش از حدی است که پدرش بر او وارد می‌کند. این اظهارنظرها نشان میدهند که وضعیت سلامتی آرات نیز در خطر است.

پس از آن، پدر آرات در دو تا ایستوری اینستاگرامی، چندین بار به ایرانی‌ها توهین کرد. این اقدام نشان می‌دهد که پدر آرات هنوز هم به مقایسه فرزندش با مسی ادامه می‌دهد و ادعا می‌کند که فرزندش توانایی‌های بیشتری دارد و از مسی بهتر است. این توهین‌ها، هرچند شدتشان نسبت به قبل کمتر شده است، باز هم اقدامی نامناسب است. هرچند که پدر آرات به مقایسه فرزندش با مسی ادامه می‌دهد، اما باید توجه داشت که این مقایسه یکنواخت و ناعادلانه است و هر بازیکنی دارای خصوصیات و استعدادهای خود است. به هر حال، این اقدام پدر آرات همچنان نشان می‌دهد که او با واقعیت‌ها مواجه نشده و به طرز غیرحرفه‌ایی رفتار می‌کند

نظر شما