موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

ممنوع الورود به آمریکا!

روزنامه همشهری چهارشنبه 10 مرداد ,1375 31 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 1031

واشنگتن در گیرودار مبارزه سیاسی دولت آمریکا با دولت کلمبیا, دیروز یک سناتور آمریکائی از رئیس جمهوری این کشور خواست که 25 مقام ارشد دولت کلمبیا را از ورود به خاک آمریکا محروم کند! درمیان این عده که اسامی آنهانیز اعلام شده است وزیر کشورکلمبیا, پنج ژنرال و 15 نماینده پارلمان این کشور دیده می شوند. دولت آمریکا قبلاویزای چهارساله رئیس جمهوری کلمبیا را لغو کرده است. اختلاف ظاهری دو دولت بر سر مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر است, اما در باطن دولت جدید کلمبیا مایل نیست که مانند گذشته آمریکا در امور آن کشور مداخله کند.
 

نظر شما