موضوع : نمایه مطبوعات | همشهری

برای ارتباط مراکز صنعتی به راه آهن سراسری 600 کیلومتر راه آهن فرعی درکشور ساخته می شود

روزنامه همشهری چهارشنبه 10 مرداد ,1375 31 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 1031

 قزوین خبرنگار همشهری: وزیر راه و ترابری اعلام کرد: به منظور
اتصال خط آهن سراسری به مراکز و مجتمع های صنعتی کشور و با هدف پیوند
صنعت و راه آهن , تا پایان برنامه دوم 600 کیلومتر راه آهن فرعی در
کشور احداث می شود.
اکبر ترکان روز گذشته درهمایش پیوند صنعت و راه آهن که در قزوین
برگزار شده بود افزود: با وجود اینکه راه آهن برای حمل و نقل بار
به مقداریک ششم و سایل نقلیه دیگرسوخت مصرف می کند و آلودگی
کمتر و ضریب اطمینان بیشتری دارد اما سهم آن در جابجایی بار در
کشور تنها 11 درصد است که این مسئله به مشکلاتی ازقبیل عدم وجود
شبکه راه آهن در شهرهای صنعتی کشور, زمان طولانی حمل بار توسط راه آهن ,
عدم امکان انتقال بار به صورت منزل به منزل در تمامی نقاط کشور و
عدم شناخت کافی مردم و صاحبان صنایع از مزایای استفاده از راه آهن
برای حمل و نقل کالاها باز می گردد.
وی گفت: به منظور حل این مشکلات شرکت راه آهن علاوه براحداث خط آهن در
شهرهای صنعتی, همچنین در صدد تشکیل شرکت حمل و نقل وابسته به راه آهن
برای بازاریابی و حمل و نقل ترکیبی کالاها توسط کامیون و قطار
می باشد.
وی از خط آهن فرعی کهن دژ شهر صنعتی البرز قزوین به عنوان اولین
خط آهن فرعی برای اتصال شهرهای صنعتی با راه آهن سراسری کشور یاد کرد
و گفت: تا پایان امسال شهر صنعتی ساوه نیز با احداث یک خط فرعی به
خط آهن سراسری خواهد پیوست.
صادق افشار معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی
نیز در این همایش گفت: چنانچه هریک از واحدهای تولیدی مایل به احداث
خط آهن در مسیر کارخانه خود و اتصال به راه آهن فرعی و سراسری باشند
می توانند در صورت واجد شرایط بودن اقدام به این کار کنند. وی افزود:
پس از موافقت شرکت راه آهن واحد تولیدی مزبور می تواند زیرسازی خطآهن
را انجام دهد و ریل گذاری آنرا, نیز شرکت راه آهن به عهده می گیرد و
هزینه های انجام شده در اقساط 10 ساله و از طریق افزایش نرخ بار شرکت
دریافت خواهد شد.
به گفته وی چنانچه یک واحدتولیدی بارهای بسیار زیادی رابرای حمل
و نقل به راه آهن سفارش دهد کار احداث خط آهن را نیز شرکت راه آهن
به صورت رایگان انجام خواهد داد.

 

نظر شما