اولین سشوار ساخته شده دنیا
ارسال شده در 5/28/2023 9:48:15 AM / 0 نظر/45 بازدید

اولین سشوار ساخته شده دنیا

اولین سشوار ساخته شده دنیا در سال 1920که در یک سالن زیبایی وآرایش  در آمریکا وجود داشت.

دوره فشرده پایتون مقدماتی

نظر شما