همیار

مهندس جواد بخشی یکی از فعالین عرصه گردشگری کشور که یکی از صفحات جالبش قم را باید دید است. این صفحه جالب را مشاهده کنید. (لینک)